Make your own free website on Tripod.com
Kanak-kanak Cacat Pendengaran

 

Kacacatan Pendengaran boleh dibahagikan kepada tiga kategori :

Tahap kehilangan pendengaran diukur dengan alat khas yang dinamakan audiometer.  Kehilangan pendengaran boleh diklafisikasikan seperti berikut :-
 
Ringan (mild) 20 hingga 40 dB
Sederhana (moderate) 40 hingga 70 dB
Teruk (severe) 70 hingga 95 dB
Amat Teruk (profound) melebihi 95 dB
Kecacatan pendengaran biasanya tidak mempunyai kesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Kecacataan pendengaran yang teruk akan memberi kesan kepada perkembangan bahasa dan pertuturan.  Pertuturan biasanya sukar difahami dan penguasaan bahasa terhad. Kanak-kanak ini bertutur menggunakan bahasa isyarat.

Kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran menunjukkan tanda-tanda berikut :-